AAA
 

Grundtvigsk ForumGrundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum støtter gennem kollekten det kirkelige og folkelige arbejde i de danske menigheder syd for grænsen. Foreningens sydslesvigudvalg har de seneste år støttet flere fælles pædagogiske projekter indenfor skole-kirke samarbejdet

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

Grundtvigsk Forum støtter gennem kollekten i kirker ud over landet det kirkelige og folkelige arbejde i de danske menigheder syd for grænsen. Det grundtvigske arbejde i Sydslesvig er afhængigt af indsamlingen i så mange kirker som mulig. Det er en nødvendig og påskønnet støtte til det dansksindede arbejde syd for grænsen.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 1: Adventstiden

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro300 23 06, Reg. nr.4180,

Om organisationenOm organisationen

Grundtvigsk Forum er et landsdækkende netværk, der omfatter en række foreninger, kredse og enkeltmedlemmer. Den røde tråd i arbejdet er præsten, digteren og samfundsdebattøren N.F.S. Grundtvig. Sigtet er nutidigt – at bringe Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil. Grundtvigsk Forum skaber rammerne om den aktuelle debat inden for tro, eksistens, kirke, skole og samfund.

Se mere herSe mere her

KontaktKontakt

Grundtvigsk Forum
Farvergade 27
1463 København K
Tlf. 33732800
Mail vartov(at)vartov.dk