AAA
 

KLF, Kirke & MedierKLF, Kirke & Medier

KLF ønsker anstændige medier, der tager etik og menneskeværd alvorligt og arbejder for, at medierne bringer udsendelser, som afspejler et kristent livs- og menneskesyn.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

KLF, Kirke & Medier støtter tv-kanalen Sat7, der sender kristent tv til de muslimske lande i Nordafrika og Mellemøsten. Foreningen er desuden med til at finansiere kidsandmedia dk, der er en forbrugerorganisation, som rådgiver forældre om børns brug af elektroniske medier. Sidst, men ikke mindst har KLF, Kirke & Medier søsat Kirkeligt Medieakademi for at yde konsulentbistand til kirkefolk, der ønsker at begå sig godt i medierne. Derudover udgiver KLF, Kirke & Medier medietidsskriftet Kirke & Medier, der udkommer fem gange om året og sendes gratis til alle medlemmer. Foreningen er i disse år inde i en omfattende forandringsproces for at forny sit udtryk og få budskabet ud til en yngre og bredere målgruppe.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 3: Vintertid, helligtrekonger

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Reg. nr.3231, Kontonr.3277550

Om organisationenOm organisationen

KLF, Kirke & Medier er Danmarks største seer- og lytterorganisation og den eneste, der arbejder ud fra et kristent grundsyn. Foreningen er i tæt dialog med de danske public servicemedier og tager desuden aktiv del i den offentlige, mediepolitiske debat. Udover radio og tv har foreningen fokus på internettet og de sociale medier. Foreningens formål er at sikre, at det kristne evangelium får en god placering på sendefladerne i de elektroniske medier og at arbejde for, at medierne optræder etisk forsvarligt.

Se mere herSe mere her

KontaktKontakt

KLF, Kirke & Medier
Industrivej 22
7080 Børkop
Tlf. 86627466
Mail info(at)klf.dk