AAA
 

Kristent Pædagogisk Institut (KPI)Kristent Pædagogisk Institut (KPI)

KPI inspirerer og støtter mennesker, der på et kristent grundlag arbejder med opdragelse, undervisning, vejledning og forkyndelse: Forældre, lærere, kirkelige medarbejdere m.fl.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

Gaverne, som KPI får, bruges primært til de udgifter, der er forbundet med at have Carsten Hjorth Pedersen (daglig leder på fuld tid) og Gitte Lund Mortensen (regnskabsfører på 15 % tid) samt nogle konsulenter i mindre stillinger ansat. Desuden går gaverne til de projekter, vi driver sammen med andre organisationer. KPIs ansatte tjener en del af deres egen løn ved medvirkener m.m. Men vi er samtidig afhængige af enkeltmenneskers økonomiske støtte i form at gaver og/eller medlemskab af vores støttekreds. Det sidste koster 200 kr. pr. år pr. person. Som støttekredsmedlem får man KPIs fire årlige Nyhedsbreve, der bl.a. rummer artikler om religions-pædagogiske emner. KPI ejer ikke egne bygninger, men bor billigt til leje. Vi har siden stiftelsen i 1998 aldrig haft gæld.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 3: Vintertid, helligtrekonger

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro16775029, Reg. nr.1551, Kontonr.0016775029

Om organisationenOm organisationen

Carsten Hjorth Pedersen, der er KPIs daglige leder rejser rundt i landet - og udlandet - for at inspirere mennesker med pædagogiske opgaver i hjem, skole og kirke. KPI arrangerer også konferencen og kurser. KPI ser det som sin opgave at sætte formidlere af alle slags i stand til at give børn, unge og voksne det bedste for tid og evighed. KPI har ledet Katekismusprojektet (www.katekismusprojekt.dk) og Åndsfrihedsprojektet (www.åndsfrihed.dk) og står nu i spidsen for et projekt om forkyndelse, som 11 organisationer er gået sammen om. Ca. 60 % af KPIs økonomi er baseret på gaver.

Se mere herSe mere her

KontaktKontakt

Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Åbuen 28
3400 Hillerød
Tlf. 48242462
Mail kpi(at)kpi.dk