AAA
 

Kofoeds SkoleKofoeds Skole

På Kofoeds Skole hjælper vi arbejdsledige og socialt udsatte mennesker med at hjælpe sig selv og få en ny start i livet. Kernen i vores arbejde er at værne om livsflammen.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

Hver dag kommer der ca. 600 elever på skolens afdelinger i København og Jylland. Mange befinder sig i en fastlåst situation, når de starter på skolen. Alle er arbejdsløse, men mange kæmper desuden med sociale problemer som misbrug, psykiske eller fysiske lidelser, hjemløshed eller økonomiske problemer. Fælles for de fleste er, at de føler sig ensomme og kørt ud på et sidespor i samfundet. Vores mission er derfor at støtte eleverne i at ændre livsbane, så de øjner nye muligheder – for job og i livet generelt. På skolen tilbyder vi individuelt tilrettelagte forløb, og eleverne kan følge et stort udbud af undervisning, værkstedsfag og projekter. Vi tilbyder også rådgivning, praktisk hjælp og ikke mindst socialt samvær, som vi anser for centralt for menneskers selvværd og udvikling. Vi planlægger fx hvert år Juleaften på Kofoeds Skole og en sommerlejr for enlige mødre og deres børn.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 4: Fastetid og passionstid

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro911-8845, Reg. nr.9541, Kontonr.9118845

Om organisationenOm organisationen

Kofoeds Skole blev grundlagt i marts 1928 på Christianshavn af Hans Christian Kofoed. Motivationen var dengang at hjælpe Københavns unge arbejdsløse mænd. I dag kommer mænd og kvinder i mange aldre og med mange etniske baggrunde foruden dansk. Den pædagogiske metode er den samme som fra start, nemlig hjælp til selvhjælp. Skolens grundlag er folkeligt og kristent. Kernen i al skolens arbejde er en dyb respekt for det enkelte menneske og en overbevisning om, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv. Vi bruger derfor termerne skole og elever, fordi det er et sted, hvor man lærer.

Se mere herSe mere her

KontaktKontakt

Kofoeds Skole
Nyrnberggade 1
2300 København S
Tlf. 41733280
Mail fundraising(at)kofoedsskole.dk