AAA
 

Livsværk - (tidl. "Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge")Livsværk - (tidl. "Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge")

KFBU er en frivillig forening der siden 1898 har drevet døgntilbud til udsatte børn, unge og familier. KFBU har institutionstilbud over det meste af Danmark.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

De bidrag KFBU modtager går til at skabe ekstraordinære muligheder for udvikling og oplevelser, sommerlejre mv. for børnene og de unge. Såvel som midlerne anvendes til fx legepladser og andre aktivitets muligheder

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 4: Fastetid og passionstid

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Reg. nr.2191, Kontonr.8476186790

Om organisationenOm organisationen

Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU) driver på landsplan 24 døgn- og dag institutioner og opholdssteder for børn, unge og familier. samt to ferieejendomme Herudover er andre aktiviteter tilknyttet KFBU bl.a. en familieplejeforening, aflastningstilbud og i tilknytning til nogle institutioner er der boliger til unge. De enkelte tilbud har en veluddannet og faglig dygtig medarbejderstab. Der kan endvidere indgås aftale med KFBU om forretningsførerskab. Foreningen drives på folkekirkens grundlag. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse samt bestyrelser for de enkelte tilbud, alle er frivillige og ulønnede.

Se mere herSe mere her

KontaktKontakt

Livsværk - (tidl. "Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge")
Dronningensvej 4
2000 Frederiksberg
Tlf. 38883636
Mail kfbu(at)kfbu.dk