AAA
 

Promissio (før: Dansk Ethioper Mission)Promissio (før: Dansk Ethioper Mission)

Vær med til at uddanne evangelister og udruste Mekane Yesus Kirkens menigheder så de kan nå muslimerne i Sydetiopien med evangeliet.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

I det sydlige Etiopien er Mekane Yesus Kirken fattig og trængt. Wabe Batu Synodens 46.000 medlemmer lever spredt i et område der er større end Danmark. Området grænser op til Somalia, og de fleste der bor her, er muslimer. Islam står stærkere i dag end for få år siden, nye moskeer skyder op overalt, og nogle kristne bliver forfulgt. Kirken har et brændende ønske om at nå alle disse mennesker med evangeliet. Men synoden er fattig og har alt for få ledere, præster og evangelister, og de kristne i menighederne har brug for undervisning for at løfte opgaven. Promissios missionær Arne Holmgaard underviser evangelister på bibelskolen i Dodola. Han deltager også i det evangeliserende arbejde og underviser menighedsledere – med fokus på at nå muslimer med evangeliet og på forvalterskab og givertjeneste. Promissio støtter desuden kirkens arbejde i området økonomisk.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 5: Forårstid, påske

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro6071104, Reg. nr.2207, Kontonr.0062262753

Om organisationenOm organisationen

Promissio vil med hjerte, mund og hænder være Guds redskaber til at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus! Alle mennesker har brug for at kende Jesus Kristus som Guds søn og verdens frelser. Derfor forkynder vi. Og vi støtter hjælpe- og udviklingsprojekter i Afrika fordi andre mennesker også er vores ansvar. I Danmark ønsker vi at nære og udvikle menneskers og menigheders engagement i global mission. Og vi formidler afrikanske kristnes beretninger om deres liv og oplevelser med Gud - til inspiration og opmuntring for danske kristne.

KontaktKontakt

Promissio (før: Dansk Ethioper Mission)
TORVET, Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Tlf. 7356 1260
Mail lotte(at)promissio.dk