AAA
 

DiakonissestiftelsenDiakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen har i mere end 150 år ydet hjælp til mennesker i sårbare situationer. I dag driver Diakonissestiftelsen bl.a. hospice, hjemmepleje, plejehjem, psykiatriske bofællesskaber, uddannelsescenter, børneinstitutioner og sin egen kirke.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

Diakonissestiftelsens kirke, Emmauskirken, er omdrejningspunktet for det diakonale arbejde på stedet. Kirken modtager ikke offentlige tilskud af nogen art og drives udelukkende af Diakonissestiftelsens egne midler. Kollekten til Diakonissestiftelsen vil gå til arbejdet, der finder sted i tilknytning til Emmauskirken. Det vil bl.a. sige sanse- og nærværs-gudstjenester for ældre og demente samt diakonale projekter for sårbare unge. For tiden arbejder vi på et e-læringsværktøj om, hvordan folkekirken i samarbejde med plejesektoren kan bidrage til øget værdighed for personer med demens. E-læringsværktøjet vil blive stillet til rådighed for alle sogne i folkekirken.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 6: Trinitatis I: Sommertid

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Reg. nr.4183, Kontonr.4250210019

Om organisationenOm organisationen

Diakonissestiftelsen hviler på et folkekirkeligt grundlag, og vores medmenneskelige værdisæt udspringer af det kristne menneskesyn. Diakonissestiftelsen er i dag en af Danmarks førende velfærdsaktører. Vi har hovedsæde på Frederiksberg, ligesom vi har et plejehjem og bofællesskab i Gentofte Kommune ned mod Gentofte sø. Dagligt leverer vi omsorg, pleje og rehabilitering af høj faglig kvalitet i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice, udgående hospiceteam og mere til. Vi skaber børn med et sundt selvværd og uddanner fremtidens sundhedspersonale, der både udvikler stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt.

KontaktKontakt

Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 38 4100
Mail info(at)diakonissen.dk