AAA
 

Tværkulturelt CenterTværkulturelt Center

Tværkulturelt Center støtter kreativ integration med udgangspunkt i en kristen livsforståelse og bygger bro mellem folkekirken, kristne nydanskere og migrantmenigheder.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

DEN GODE INTEGRATION: Tværkulturelt Center samarbejder med sognemenigheder om middage på tværs, internationale gudstjenester, sprogcaféer, venskabsfamilier og andre tilbud til nyankomne flygtninge og indvandrere, så de får en god start i Danmark. KRISTNE NYDANSKERE: Tværkulturelt Center støtter kristne nydanskere og deres menigheder og er medarrangør af årlig konference for migrantpræster. TRO MØDER TRO: Tværkulturelt Center er med til at synliggøre det kristne evangelium i ord og handling for nydanskere, der har en anden eller ingen tro. SAMMEN PÅ TVÆRS: Tværkulturelt Center bringer danskere og nydanskere sammen og giver stemme til det nye Danmark. NYT PÅ TVÆRS: Tværkulturelt Center udgiver kvartalsavisen Nyt på tværs, hvor flygtninge og indvandrere fortæller deres livs- og troshistorier.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 6: Trinitatis I: Sommertid

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro7707231, Reg. nr.1551, Kontonr.7707231

Om organisationenOm organisationen

Tværkulturelt Center er et folkekirkeligt netværk og ressourcecenter for sognemenigheder og kirkelige organisationer, der har - eller ønsker at få - kontakt med nydanskere. Centret er et samarbejde mellem 170 sogne, migrantmenigheder, foreninger og lokale mødesteder for flygtninge og indvandrere. Tværkulturelt Center afholder konferencer og inspirationsdage, tilbyder foredrag og kirkekoncerter ved kristne nydanskere, udgiver avisen Nyt på tværs, formidler bibler på forskellige sprog, tilbyder venskabsfamilier og partnerskaber med nydanske menigheder og arrangerer internationale gudstjenester og middage på tværs m.m.

KontaktKontakt

Tværkulturelt Center
Ryesgade 68 C
2100 Ø København
Tlf. 35 36 65 35
Mail info(at)tvaerkulturelt-center.dk