AAA
 

Dansk MissionsrådDansk Missionsråd

Dansk Missionsråds julemærkeindsamling tilfalder hvert år Missionsrådets medlemsorganisationer.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

DMR har i lighed med tidligere år udgivet et julemærke i forbindelse med den årlige juleindsamling. Julemærkerne for 2016 er en serie motiver fra juleberetningen. Julemærket er i år tegnet af den honduranske kunster Gabriel Reyes.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro900 1883, Reg. nr.4190, Kontonr.10850789

Om organisationenOm organisationen

Kristen mission er forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde for at ændre verden. Siden 1912 har alle danske missionselskaber haft en fælles repræsentation i Dansk Misssionsråd. Baggrunden for dannelsen af Missionsrådet var den store missionskonference i Edinburgh 1910, hvor en af konferencens anbefalinger var oprettelsen af nationale missionsråd. Formålet med Missionsrådet har fra begyndelsen været: a) at fremme samarbejdet omkring mission og derved at tjene til fremmelse af den økumeniske enhed; b) at varetage fælles interesser i forhold til danske og udenlandske myndigheder; c) at repræsentere danske missionsorganisationer i forhold til internationale netværk og organisationer; d) at udbrede kendskabet til og forståelsen for mission i dansk kirkeliv. For at opfylde dette formål har Dansk Missionsråd en bred vifte af aktiviteter - se mere på www.dmr.org eller læs vores tidsskrift, Ny Mission, på https://issuu.com/danishmissioncouncil

Se mere herSe mere her

KontaktKontakt

Dansk Missionsråd
Peter Bangsvej 1D
2000 Frederiksberg
Tlf. 39612777
Mail dmr(at)dmr.org