AAA
 

SpedalskhedsmissionenSpedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen har en vision: En verden uden spedalskhed! I 2014 blev der registreret mere end 200.000 nye tilfælde. Vi hjælper med hospitaler, genoptræningscentre o.l. i Bangladesh.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

Støtte til Spedalskhedsmissionens arbejde skal mærkes: Til Spedalskhedsmissionens arbejde! Støtte til arbejdet er støtte til forbedring af behandlingsmuligheder og levevilkår for spedalske spec. i Bangladesh. Vi støtter hospitalsarbejdet, medicinsk behandling, proteser og andre hjælpemidler, som er helt nødvendige for at opretholde en rimelig tilværelse i et samfund uden social forsorg. Og så støtter vi også resocialiseringen for ikke bare den ramte men for hele familier...

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro3069494, Reg. nr.3227, Kontonr.3197904941

Om organisationenOm organisationen

Spedalskhedsmissionen mener, at alle mennesker bør have et værdigt liv! Derfor arbejder vi sammen med den internationale Spedalskhedsmission på at forbedre vilkårene for spedalske generelt og for Danmarks vedkommende specielt i Bangladesh. Her opretter vi bl.a. selvhjælpsgrupper, hvor man får social støtte, hjælp til at undgå stigmatisering og mulighed for mikrolån mm. Støtter hospitalsarbejde, protesefremstilling, uddannelse og søger midler til udviklingsprojekter, kapacitetsopbygning, landsbyrelaterede sundhedsprojekter osv.

Se mere herSe mere her

KontaktKontakt

Spedalskhedsmissionen
Kirkebakken 5, postboks 13
6200 Aabenraa
Tlf. 4535294254
Mail info(at)spedalsk.dk