AAA
 

Den grønlandske BibelsagDen grønlandske Bibelsag

I 200 år har Grønland og Danmark været tæt forbundne på mange områder, og på trods af vore forskelligheder deler vi stadig kultur på et centralt punkt: den kristne tro. Det grønlandske sprog og folk er talmæssigt lille, og derfor har Grønlan

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

Grønlands biskop, Sofie Petersen, har peget på et stærkt ønske om at få oversat og udgivet flere bibelske børnebøger på grønlandsk. Bogen ”Sådan vil Jesus huskes – og andre bibelfortællinger” er efterhånden blevet uddelt i alle byer og bygder, men den er langt fra nok, og de lokale præster rykker for flere udgaver af tidligere børnebøger. Bibelen kan allerede læses på grønlandsk på iPad og iPhone, men dette skal følges op af flere digitale udgivelser. Derudover ønsker vi at lave minibøger for børn og flere udgaver af De Mindstes Bibel. Tak for enhver adventsgave til Grønland.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 1: Adventstiden

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro8294747, Reg. nr.3001, Kontonr.8294747

Om organisationenOm organisationen

Den grønlandske Bibelsag varetages af Det Danske Bibelselskab i tæt samarbejde med Grønlands Stift og kirkerne i Grønland. Den grønlandske bibel er oversat fra de bibelske grundsprog og kongeligt autoriseret ligesom den danske. Grønland har sin egen salmebog, og der udgives løbende bibeludgaver og bøger om Bibelen i mange former og på forskellige platforme. Det relativt beskedne antal mennesker, der taler grønlandsk, gør det umuligt at finansiere dette bibelarbejde fra salgsindtægter alene. Derfor er der brug for støtte udefra - og der er en lang og stærk tradition for at samle ind i de danske kirker til bibelarbejdet i Grønland.

KontaktKontakt

Den grønlandske Bibelsag
Frederiksborggade 50
1360 København K
Tlf. 33127835
Mail mail(at)bibelselskabet.dk