Indsamling i folkekirken


Coronaen vil også et godt stykke ind i 2021 præge vort samfund - med færre kirkegængere og dermed færre indsamlede midler ved landets gudstjenester. Det kan få uheldige økonomiske konsekvenser for de kirkelige organisationer og forringe deres muligheder for at yde den hjælp, som de normalt bidrager med på mange felter både i og udenfor Danmark.

Der opfordres derfor til, at man i sognene lokalt gør en ekstra indsats ved at kommunikere indsamling på anden vis end ved gudstjenesterne – f.eks. ved i sognets kommunikation i øvrigt at pege på mulighederne for brug af MobilePay til at støtte de kirkelige organisationer.