Indsamling i folkekirken

Corona-krisen har haft uheldige økonomiske konsekvenser for mange af de kirkelige organisationer, som landets kirker løbende samler ind til. Økonomiske tab og begrænsede muligheder for at mødes har gjort det svært for frivillige og ansatte at yde den hjælp, som disse organisationer normalt bidrager med på mange felter både i og udenfor Danmark.

Det vil derfor være kærkomment, at man i sognene gør en ekstra indsats for at støtte ved indsamlinger nu, hvor landets kirker atter er åbne.