Organisationer
Kirkeligt Centrum

Kirkeligt Centrum

Kirkeligt Centrum arbejder for at styrke sammenhængskraften i folkekirken på alle planer på tværs af retninger og splittelser, så kirken kan forblive folkekirke med gudstjenestelivet som det fælles bærende grundlag og med Kristus som centrum.

Om organisationen

Kirkeligt Centrum har eksisteret siden 1899 som "den tredje retning" ved siden af grundtvigianere og Indre Mission. Kirkeligt Centrum har ikke som de store retninger egne huse o.l. KCs hjem er kirke og sognegård. I dag er vi et løst organiseret netværk, der udgiver nyhedsbrev og årsskrift, holder seminarer og møder og deltager i den kirkelige debat for at fremme samtalen og sammenhængskraften i folkekirken.

Hvad går pengene til

Støtte til Kirkeligt Centrum bruges til Kirkeligt Centrums aktiviteter for at modvirke splittelse og fremme samtale og fællesskab i folkekirken. Det sker ikke mindst på følgende områder:

- den fortsatte samtale om folkekirkens styrelse

- gudstjenestelivet

- den åndelige søgen og spiritualiteten i folkekirken

- nye udtryksformer i kirken

- arbejdet med menighedssyn og -praksis


Indsamlingsperiode

Periode 3: Vintertid, helligtrekonger

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 9261, Kontonr. 3050194662


Se mere her

www.kirkeligtcentrum.dk


Kontakt

Kirkeligt Centrum
c/o Henning Nørhøj, Leragervej 1
4690 Haslev
Tlf. 4037 6268
Mail l.h.norhoj@gmail.com