AAA
 

Kristelig HandicapforeningKristelig Handicapforening

Udviklingshæmmede har også brug for forkyndelse og kristent fællesskab. I KHs bofællesskaber er der trygge rammer til at trives og udvikles som hele mennesker.

Hvad går pengene tilHvad går pengene til

Når I samler ind til Kristelig Handicapforening, støtter I en forening, som:

- sætter fokus på kristen tro og handicap

- støtter bofællesskaber for mennesker med handicap

- støtter familier med hjemmeboende handicappede børn

- sætter de handicappedes sag på dagsordnen

Kristelig Handicap forening er en del af kirkens diakonale arbejde blandt handicappede og deres familier.

IndsamlingsperiodeIndsamlingsperiode

Periode 4: Fastetid og passionstid

IndsamlingsoplysningerIndsamlingsoplysninger

Giro207-2645, Reg. nr.7780, Kontonr.2068252

Om organisationenOm organisationen

Kristelig Handicapforening er en evangelisk luthersk forening.

KH har tre formål:

- Vi vil fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende.

- Vi vil arbejde for, at der bliver oprettet flere kristne bofællesskaber for handicappede.

- Vi vil varetage de handicappedes sag generelt.

KH har 11 bofællesskaber. I KHs bofællesskaber er der trygge rammer til at trives og udvikles som hele mennesker. Beboerne har hver deres lejlighed med køkken og bad; man laver mad sammen i fællesskab og spiser sammen. Der holdes andagt sammen med beboerne hver dag, og der er mange andre fælles aktiviteter.

Se mere herSe mere her

KontaktKontakt

Kristelig Handicapforening
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N
Tlf. 8741 0138
Mail info(at)k-h.dk