Indsamling i folkekirken

Det tyder på, at corona-situationen vil præge vort samfund resten af året og langt ind i det nye kirkeår - med færre kirkegængere og dermed færre indsamlede midler ved landets gudstjenester. Det kan få uheldige økonomiske konsekvenser for de kirkelige organisationer og forringe deres muligheder for at yde den hjælp, som de normalt bidrager med på mange felter både i og udenfor Danmark.

Der opfordres derfor til, at man i sognene lokalt gør en ekstra indsats ved at kommunikere indsamling på anden vis end ved gudstjenesterne – f.eks. ved i sognets kommunikation i øvrigt at pege på muligheder for brug af MobilePay til at støtte de kirkelige organisationer.