Indsamling i folkekirken


Coronaen har sat sit præg på 2020 og 2021 - også i kirkerne - med samlet set færre kirkegængere og dermed færre indsamlede midler ved landets gudstjenester. Det kan på langt sigt få uheldige økonomiske konsekvenser for de kirkelige organisationer og forringe deres muligheder for at yde den hjælp, som de normalt bidrager med på mange felter både i og udenfor Danmark.

Der opfordres derfor til, at man i sognene lokalt i den kommende tid gør en ekstra indsats for at opfordre til indsamling ved gudstjenesterne – f.eks. ved i sognets kommunikation i øvrigt at pege på mulighederne for brug af MobilePay til at støtte de kirkelige organisationer.