Fortsæt til hovedindholdet

Indsamling i folkekirken


En stor del af folkekirkens medlemmer ønsker, at folkekirken skal prioritere sine ressourcer på at hjælpe syge, gamle og socialt udsatte, at arrangere kirkelige tilbud for børn og unge samt at deltage i internationalt hjælpearbejde. Det viser en undersøgelse foretaget af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Nogle af disse opgaver løfter folkekirken selv, men mange af opgaverne løses af og i de frie kirkelige organisationer og deres vidtforgrenede arbejde, som derfor bør ses som en del af den brede folkekirke.

Det er da derfor også naturligt, at arbejdet i disse organisationer støttes gennem indsamlede midler ved landets gudstjenester.  Derfor skal lyde en opfordring til, at man i sognene lokalt fortsat gør en ekstra indsats og opfordrer til indsamling ved gudstjenesterne og til i øvrigt at støtte de kirkelige organisationer.