Fortsæt til hovedindholdet
Om indsamlingslisten
Om indsamlingslisten

ABC for vejledende indsamlingsliste

 

Indsamlinger i folkekirken

 

Fra og med 2013 blev en ny indsamlingsliste taget i brug. Hvorfor?

 • Fordi tiden var løbet fra den hidtidige vejledende kollektliste, hvor forventningen var, at alle landets menigheder indsamler til samme organisation på en bestemt søndag.
 • Hver menighed har sine særlige indsamlingstraditioner og -behov. Der skal fx være plads til en god vekselvirkning mellem indsamling til landsorganisationerne på listen og indsamling til sognets menighedspleje m.v. Derfor skal hvert sogn udarbejde sin egen årsliste for menighedens indsamlinger.
 • Den gamle liste blev kaldt for ”kollektlisten”. Mange er i dag ikke klar over, hvad ordet ”kollekt” betyder. Derfor ønsker vi fremover at bruge det mere let forståelige ”indsamling”.
 • En række frie folkekirkelige organisationer, kunne ikke ”få plads” på den hidtidige liste pga. systemet ”én organisation pr. søndag”. Med den nye ordning kan disse nu inkluderes. Derfor vil man finde en række nye indsamlingsberettigede organisationsnavne på den omarbejdede liste.

 

Hvordan er den vejledende indsamlingsliste opbygget?

 • Den følger kirkeåret, både datomæssigt (begynder 1. søndag i advent) og tematisk (er inddelt i otte perioder, der korresponderer med hovedtemaer i kirkeårets tekster).
 • Landsorganisationerne er samlet i kategorier, svarende til kirkens arbejdsformer inden for undervisning/oplæring, diakoni og mission. I hele faste- og passionstiden samles der således ind til organisationer, der arbejder med international diakoni.
 • I et samvirke mellem præst og menighedsråd afgøres, hvem man vil samle ind til i den pågældende periode. 

 

Hvordan udarbejdes sognets indsamlingsliste?

 • Hver menighed har sine særlige indsamlingstraditioner og -behov. Der skal fx være plads til en god vekselvirkning mellem indsamling til landsorganisationerne på listen og indsamling til sognets menighedspleje m.v. Derfor skal hvert sogn udarbejde sin egen årsliste for menighedens indsamlinger.
 • Brug skabelonen som hjælpeværktøj til udarbejdelse af sognets liste. Vælg mellem de organisationer, der er anført i den pågældende periode. Indsamling til lokale kirkelige formål anføres ud fra sognets hidtidige praksis. NB: Der kan i kirker kun indsamles til kirkelige formål. Dispensation herfra kan alene gives efter ansøgning til Kirkeministeriet.
 • Menighedsrådet (Menighedsrådsloven § 38) skal godkende, hvem der skal samles ind til. Udkast til indsamlingsliste skal således drøftes og godkendes på et menighedsrådsmøde. For at den nye liste kan træde i kraft 1. søndag i advent, skal listen således på menighedsrådets dagsorden ved et møde i oktober eller november.
 • Det anbefales efter godkendelse at offentliggøre listen på sognets hjemmeside.

Hjemmeside

 • Indsamlingslisten er at finde på www.indsamling.folkekirken.dk. Her findes en oversigt med enslydende beskrivelser af alle indsamlingsgodkendte folkekirkelige organisationer og de projekter, de samler ind til. Der er idémateriale, kirkeårsoversigt m.v. Her findes også bankkonto-angivelse for hver organisation, så det er let for kordegn/kasserer at videreformidle indsamlede beløb.

Hvordan bruge elektroniske indsamlinger?

 • I 2016 blev det godkendt at kirker kan anvende elektroniske betalingsløsninger til indsamling. For øjeblikket er MobilePay den eneste udbyder af en løsning, som fungerer til indsamlingsformål. Menighedsrådet skal vælge erhvervsløsningen (ikke den private), som er designet til nemt at modtage og håndtere betalinger. Efter reglerne skal indsamlede beløb indsættes på en særskilt konto indtil afregning finder sted. Med MobilePay løsningen er det muligt at oprette et særskilt nummer for hver indsamling, der foretages i kirken. Det er menighedsrådet, der kan beslutte at anvende en elektronisk betalingsløsning, og det er kirkekassen, som skal afholde udgifter i forbindelse med indsamlingen (gebyr på transaktioner).

Hvem udarbejder den landsdækkende vejledende indsamlingsliste

 • Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF) er samarbejdsorgan for ca. 50 frie folkekirkelige organisationer. Kirkeministeriet har overdraget til FKOF at udarbejde indsamlingslisten og godkende organisationer til optagelse herpå. Alle indsamlingsorganisationer på listen skal leve op til indsamlingsbranchens (ISOBROs) etiske retningslinier.

 

Læs mere om FKOF på www.fkof.dk og kontakt FKOF via fkof@fkof.dk