Om indsamlingslisten
Om indsamlingslisten

Om folkekirkens vejledende indsamlingsliste

Indsamlinger i folkekirken

 

Fra og med 2013 blev en ny indsamlingsliste taget i brug. Hvorfor?

 • Fordi tiden var løbet fra den hidtidige vejledende kollektliste, hvor forventningen var, at alle landets menigheder indsamler til samme organisation på en bestemt søndag.
 • Hver menighed har sine særlige indsamlingstraditioner og -behov. Der skal fx være plads til en god vekselvirkning mellem indsamling til landsorganisationerne på listen og indsamling til sognets menighedspleje m.v. Derfor skal hvert sogn udarbejde sin egen årsliste for menighedens indsamlinger.
 • Den gamle liste blev kaldt for ”kollektlisten”. Mange er i dag ikke klar over, hvad ordet ”kollekt” betyder. Derfor ønsker vi fremover at bruge det mere let forståelige ”indsamling”.
 • En række frie folkekirkelige organisationer, kunne ikke ”få plads” på den hidtidige liste pga. systemet ”én organisation pr. søndag”. Med den nye ordning kan disse nu inkluderes. Derfor vil man finde en række nye indsamlingsberettigede organisationsnavne på den omarbejdede liste.

 

Hvordan er den vejledende indsamlingsliste opbygget?

 • Den følger kirkeåret, både datomæssigt (begynder 1. søndag i advent) og tematisk (er inddelt i otte perioder, der korresponderer med hovedtemaer i kirkeårets tekster).
 • Landsorganisationerne er samlet i kategorier, svarende til kirkens arbejdsformer inden for undervisning/oplæring, diakoni og mission. I hele faste- og passionstiden samles der således ind til organisationer, der arbejder med international diakoni.
 • I et samvirke mellem præst og menighedsråd afgøres, hvem man vil samle ind til i den pågældende periode. Hvis man fx ønsker at samle et større beløb ind til et særligt projekt, kan man lade indsamlingen ske over flere søndage. Det kan være en god anledning til at arrangere events i forbindelse hermed.

 

Hvordan udarbejdes sognets indsamlingsliste?

 • Brug skabelonen som hjælpeværktøj til udarbejdelse af sognets liste. Vælg mellem de organisationer, der er anført i den pågældende periode. Indsamling til lokale kirkelige formål anføres ud fra sognets hidtidige praksis. NB: Der kan i kirker kun indsamles til kirkelige formål. Dispensation herfra kan alene gives efter ansøgning til Kirkeministeriet.
 • Menighedsrådet (Menighedsrådsloven § 38) skal godkende, hvem der skal samles ind til. Udkast til indsamlingsliste skal således drøftes og godkendes på et menighedsrådsmøde. For at den nye liste kan træde i kraft 1. søndag i advent, skal listen således på menighedsrådets dagsorden ved et møde i oktober eller november.
 • Det anbefales efter godkendelse at offentliggøre listen på sognets hjemmeside.

 

Hjemmeside

 • Den nye indsamlingsliste er at finde på på hjemmesiden. Her på hjemmesiden findes en oversigt med enslydende beskrivelser af alle indsamlingsgodkendte folkekirkelige organisationer, idémateriale, kirkeårsoversigt m.v. Her findes også bankkonto-angivelse for hver organisation, så det er let for kordegn/kasserer at videreformidle indsamlede beløb.

 

Hvem udarbejder den landsdækkende vejledende indsamlingsliste?

 • Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF) er samarbejdsorgan for ca. 50 frie folkekirkelige organisationer. Kirkeministeriet har overdraget til FKOF at udarbejde indsamlingslisten og godkende organisationer til optagelse herpå. Alle indsamlingsorganisationer på listen skal leve op til indsamlingsbranchens (ISOBROs) etiske retningslinier

 

Læs mere om FKOF på www.fkof.dk og kontakt FKOF via fkof@fkof.dk