indsamling
Organisationer

Organisationer

Liste over alle organisationer, der samles ind til:

Agape 
Areopagos 
Bibellæser-Ringen 
Bibelselskabet 
Blå Kors Danmark 
Brødremenighedens Danske Mission 
Børnesagens Fællesråd
Café Exit
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 
Danmarks Kirkelige Mediecenter 
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 
Danmission 
Dansk Bibel-Institut 
Dansk Missionsråd 
Danske Kirkers Råd 
Danske Sømands- og Udlandskirker 
DanskOase
Den danske Israelsmission 
Den grønlandske Bibelsag 
Diakonhøjskolen 
Diakonissestiftelsen 
Døvemenighederne 
Eksistensen 
Evangelisk Luthersk Missionsforening 
Evangelisk Luthersk Netværk 
Filadelfia - Center for Diakoni og Ledelse 
Folkekirkens mellemkirkelige Råd 
Folkekirkens Mission 
Folkekirkens Nødhjælp 
Folkekirkens Ungdomskor 
Frivillig Drenge- og Pige-forbund, FDF 
Grundtvigsk Forum 
Indenlandsk Sømandsmission 
Indre Mission i Danmark 
Jysk børneforsorg/Fredehjem 
KFUK's Sociale Arbejde 
KFUM og KFUK i Danmark 
KFUM's Sociale Arbejde 
KFUM's Soldatermission 
KFUM's Idrætsforbund 
Kirkefondet 
Kirkeligt Centrum 
Kirkens Korshær 
KLF, Kirke og Medier 
Kofoeds Skole 
Kristelig Handicapforening 
Kristeligt Forbund for Studerende 
Kristent Pædagogisk Institut (KPI) 
Livsværk 
MDI, Menighedernes Daginstitutioner 
Menighedsfakultetet 
Mission Afrika 
NFS Grundtvigs Fond 
NOREA Radio, Danmark 
Ordet og Israel 
Promissio 
Samvirkende Menighedsplejer 
Sankt Lukas Stiftelsen 
Selskabet til støtte for Pakistans Kirke 
Spedalskhedsmissionen 
Tværkulturelt Center 
WeShelter, Missionen blandt hjemløse 
Y's Men Region Danmark