Organisationer
Areopagos

Areopagos

Mange mennesker søger efter ”noget, der er større end dem selv” og nogle leder efter svarene på nyåndelige messer og i østlige religioner. Areopagos vil gerne præsentere den kristne tro og give vejledning til at praktisere den i hverdagen.

Om organisationen

Areopagos er en kristen organisation, som ønsker at dele evangeliet i en multireligiøs verden. Vi arbejder med religionsdialog, samtidsreligiøsitet og kristen trospraksis. Vi ønsker at vise åndeligt søgende i Danmark, Norge og Kina hen til Kristus. Areopagos har arbejdet i Kina i næsten 100 år, og derfor har vi stor viden om - og erfaring - med Østens religioner. Vi deltager på nyåndelige messer, hvor vi gennem respektfuld og fordomsfri dialog præsenterer kristendommen. Vi har særligt fokus på kinesere i Danmark og vil hjælpe dem til at blive integreret gennem nærhed og fællesskab med danskere.

Hvad går pengene til

Christfulness: Den kristne pendant til Mindfulness. Christfulness præsenterer klassisk kristen trospraksis ind i miljøer, der ellers tilbyder Mindfulness og anden østligt inspireret meditation. Samtidig er Christfulness en hjælp for menigheder til at tilbyde en trospraksis for søgende mennesker, som finder ind i kirken. Der arbejdes i øjeblikket på at skabe et e-læringskursus, hvor man via internettet kan modtage åndelig vejledning og forskellige redskaber til at dykke dybere ned i kristentroen. 
Læs mere på www.christfulness.dk og se Christfulness meditation www.youtube.com 

Heart-bridge: Areopagos har i næsten 100 år arbejdet i Kina. Nu hjælper vi kinesere med at integreres i Danmark. Foreningen Heart-bridge afholder to månedlige møder om kulturelle og sociale emner fra begge lande, og hvor kineserne inviteres til middag i danske hjem. Derved skabes venskaber mellem danskere og kinesere. 
Læs mere på www.heart-bridge.dk


Indsamlingsperiode

Periode 8: Efterårstid, allehelgen

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 7640, Kontonr. 1087937


Se mere her:

www.areopagos.dk

Kontakt

Areopagos
Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 3838 4910
Mail info@areopagos.org