Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråds formål er at styrke Danmarks mest sårbare og udsatte børn og unge i kampen for et værdigt liv.

Vi arbejder som organisation og gennem vores mange lands- og landsdelsdækkende medlemsorganisationer der, hvor nøden er størst med fattigdomsbekæmpelse og sikring af udsatte børns muligheder for en opvækst på lige vilkår med jævnaldrende, herunder at give mulighed for at fejre højtider i form af jul og konfirmation.

Om organisationen

Børnesagens Fællesråd er Danmarks ældste uafhængige børnerettighedsorganisation og har sine rødder i den danske folkekirke. Kirkeindsamlinger har siden 1911 været en grundpille i vores arbejde, og sogne og kirker er helt centrale medspillere i vores indsatser i Fællesrådet. Det er baggrunden for, at Børnesagens Fællesråd har kongelig resolution til indsamling i folkekirken juleaften.
 
Vores mandat er FN’s Børnekonvention, som udtrykker Børnesagens Fællesråds værdier og retningslinjer for arbejdet.
 

Hvad går pengene til

Overskuddet fra årets julekollekt går til arbejdet med børn i nød, der blandt andet får hjælp til at holde jul med indhold, som de fleste af os tager som en selvfølge: Ande- eller flæskesteg, hyggeligt samvær og en gave under træet.

Alt for mange børn i Danmark lever i fattigdom og vi er langt fra at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, herunder særligt princippet om halvering af fattigdom i henhold til nationale definitioner.
 At hjælpe socialt udsatte og invitere dem ind i fællesskabet er en del af vores organisatoriske selvforståelse og en væsentlig grund til, at vi vedkender os et ansvar i forhold til FN’s Verdensmål og engagerer os i kampen mod børnefattigdom.

Børnesagens Fællesråds juleindsamling placerer FN’s Verdensmål i en konkret sammenhæng uden hensyn til køn, etnicitet eller politisk overbevisning og medvirker til at give udsatte og sårbare børn lige muligheder for en tryg opvækst uden afgørende afsavn.

Tak fordi I deler julen og dens overskud med udsatte børn gennem indsamlingen til Børnesagens Fællesråd.


 

Indsamlingsperiode

Periode 2: Jul og nytår

Indsamlingsoplysninger

MobilePay: 598 577

Reg. nr. 5501, Kontonr. 8420 041 773


Se mere her

www.boernesagen.dk


 

Kontakt

Børnesagens Fællesråd
Bygmestervej 10 
2400 København NV
Tlf. 2462 6229
Mail bf@boernesagen.dk