Organisationer
Dansk Bibel-Institut

Dansk Bibel-Institut

Hvem skal tage over i det kirkelige arbejde i næste generation? På Dansk Bibel-Institut arbejder vi med at uddanne unge til aktiv tjeneste i menigheden og i mission.

Om organisationen

Dansk Bibel-institut arbejder for, at menigheder i hele Danmark bliver præget af glæde over evangeliet, tillid til Bibelen og kærlighed til mennesker. Dansk Bibel-Institut er et uddannelsessted for teologistuderende, religionsstuderende og folk der vil arbejde med mission, eller kvalificere sig til at arbejde i menigheden. DBI er en videnskabelig institution, der forsker i det kristne budskab og dets konsekvenser i vores tid. Det betyder, at vi er en stemme i den kirkelige og folkelige debat. Det kristne budskab er aktuelt, og højst relevant at lytte til - også i dag!

Hvad går pengene til

Gaver givet til Dansk Bibel-Institut går til give en solid teologisk uddannelse til kommende præster, missionærer og menighedsmedarbejdere. Gennem Dansk Bibel-Instituts aftale med Fjellhaug International University College kan vi tilbyde:

• Bachelor til klassisk teologisk uddannelse for kommende præster

• Bachelor til kortere teologisk uddannelse med praktiske, teologiske og missionale fag

• Åben uddannelse i kristendom til en bred målgruppe


Indsamlingsperiode

Periode 5: Forårstid, påske

Indsamlingsoplysninger

Giro 5215900, 

Reg. nr. 3409, Kontonr. 5215900


Se mere her

www.dbi.edu


Kontakt

Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6
2300 København S
Tlf. 3313 5500
Mail dbi@dbi.edu