Organisationer
Den danske Israelsmission

Den danske Israelsmission

Bibelspredning og forsoning er nøgleord i Bible Land Team, som er et unikt samarbejde mellem det israelske, palæstinensiske og arabiske bibelselskab.

Om organisationen

Israelsmissionens hovedformål er at bringe evangeliet om Jesus af Nazareth, Messias, tilbage til det folk, vi har fået det fra: Jøderne. I Israelsmissionen er mission grænseløs, for udgangspunktet for vores arbejde er et folkeslag frem for én bestemt nationalitet. Israelsmissionen eksisterer altså for at give jøder verden over mulighed for at forholde sig til, hvem Jesus er. Israelsmissionen er engageret i flere forskellige projekter i Israel - bl.a. Den Danske Kirke i Jerusalem, Immanuelskirken i Jaffo, studenterarbejdet og altså også de tre bibelselskaber.

Hvad går pengene til

På billedet ses Victor, Dina og Nashat som er de tre daglige ledere af hhv. det israelske, det arabiske og det palæstinensiske bibelselskab. Alle tre bibelselskaber arbejder på at få spredt Bibelen ud til så mange i deres befolkningsgruppe som muligt. Bible Land Team er navnet på det samarbejde der er mellem de tre selskaber, hvor man altså ønsker at sætte fokus på, at bibelarbejdet også kan handle om forsoning og ikke "kun" om distribution og oversættelse af Bibelen. I forbindelse med deres besøg i Danmark i 2011 udtalte Victor: "I hører ofte dårlige nyheder fra os. Vi vil nu dele de gode nyheder. Vi prøver at overvinde vores etniske og nationale forskellighed og understrege vores fælles udgangspunkt. Vores identitet i Kristus er stærkere end vores andre identiteter." Ved at støtte Bible Land Team er I altså med til at støtte både bibeldistribution og forsoning.


Indsamlingsperiode

Periode 5: Forårstid, påske

Indsamlingsoplysninger

Giro 305-4500, 

Reg. nr. 0994, Kontonr. 0003054500


Se mere her

www.israel.dk


Kontakt

Den danske Israelsmission
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Tlf. 7356 1270
Mail kontor@israel.dk