Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Diakonhøjskolen

Diakonhøjskolen

Diakonhøjskolen er en selvejende folkekirkelig uddannelsesinstitution, der uddanner til det diakonale arbejde som f.eks. sognemedhjælpere, socialpædagoger og diakoner.

Om organisationen

Diakonhøjskolen har siden 1920, med afsæt i det kristne menneskesyn og de folkekirkelige bekendelsesskrifter, uddannet unge mennesker til kirkens omsorgsarbejde, det diakonale arbejde. Det spænder vidt fra sognemedhjælperens mangeartede arbejde til diakonens socialpædagogiske, diakonale virke. I dag udbydes der to professionsbacheloruddannelser på Diakonhøjskolen: professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik (diakonuddannelsen)og professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation. Dimittenderne fra de to uddannelser får arbejde indenfor de diakonale organisationer, folkekirken, kommunerne og regionerne.

Hvad går pengene til

De indsamlede midler bruges til at muliggøre Diakonhøjskolens formål med, på folkekirkeligt grundlag, at udbyde uddannelser og kurser i diakoni. Kollekter og indsamlede midler er vigtige for skolen, fordi de muliggør nye og anderledes initiativer som f.eks. international klasse i diakoni (her gives ingen statstilskud), kurser i diakoni for frivillige i diakonale organisationer, temadage m.v. Indsamlede midler bruges endvidere til støtte og stipendier for skolens studerende.


Indsamlingsperiode

Periode 3: Vintertid, helligtrekonger

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 5077, Kontonr. 2005398


Se mere her

www.diakonhojskolen.dk


Kontakt

Diakonhøjskolen
Lyseng Allé 15
8270 Højbjerg / Aarhus
Tlf. 8627 4122
Mail info@diakonhojskolen.dk