Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Evangelisk Luthersk Netværk

Evangelisk Luthersk Netværk

Kirkeligt netværk der kæmper for bibeltro kristendom i Danmark. Medlemmer af ELN er både enkeltpersoner, fri- valg- og sognemenigheder.

Om organisatione

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) vil fremme kirkens liv og vækst i Danmark! Det vil vi fordi, det er her mennesker møder evangeliet. Med evangeliet forstår vi det, at Kristi død og opstandelse er menneskers mulighed for at blive frelst. Når vi tror det, begynder et nyt liv i os, som har korset som centrum. Det er et liv i efterfølgelse af Kristus, hvor det ses og mærkes på os, at evangeliet er i os. ELN ønsker at samle, inspirere og udruste til at være kirke i Danmark på klassisk, bibeltro grund.

Hvad går pengene til

Det ligger i navnet, at vi er et netværk. Det betyder, at vi vil lytte til hvilke ønsker og behov der måtte være i netværket, og kun sætte aktiviteter i gang, som stemmer overens med disse ønsker og behov. ELNs økonomi er primært baseret på et årligt kontingent fra enkeltpersoner og menigheder, men vi har også brug for indsamlede midler og frivillige gaver til at føre de visioner, som vi har for Kirken i Danmark, ud i livet. Det er bl.a. inspiration til M-netværket, samlinger, formidling af nyheder og synlighed i den offentlige debat.


Indsamlingsperiode

Periode 1: Adventstiden

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 0757, Kontonr. 3223354784


Se mere her

www.luthersk-netvaerk.dk


Kontakt

Evangelisk Luthersk Netværk
Tulipanhaven 44
2765 Smørum
Tlf. 2943 3137
Mail: info@luthersk-netvaerk.dk