Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Fobu (tidligere MDI)

Fobu

I fobu har vi en vision om at udvikle og støtte det gode børne- og ungeliv i institutionerne. Forskellighed og medansvar er med til at skabe sociale forandringer i vores samfund og vigtigst af alt - hos det enkelte barn. Derfor har vi siden 1915 arbejdet for at varetage selvejende og private institutioners politiske interesser, deres administrative behov og deres pædagogfaglige ønsker.

Om organisationen

Fobu er en paraplyorganisation for ca. 150 selvejende og private dag- og fritidsinstitutioner, der løfter en stor og vigtig del af børn og unges udvikling og liv. Vores medlemmer dækker hele 0-18 års området og er repræsenteret gennem vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og ungdomsklubber.

Særligt ved fobu er, at vi som en af de eneste paraplyorganisationer har en stærk værdiladet historie, der bygger på omsorg for vores næste, engagement og viljen til at gøre en forskel for andre. Vi er stolte af vores historie og værdisæt, som vi trækker tydelige paralleller til i vores arbejde.

I dag servicerer vi også vores tilknyttede institutioner og medlemmer med ydelser inden for:
- Løn
 
- Regnskab
 
- Personalejura og HR
 
- Pædagogisk- og organisatorisk rådgivning
 
- Kurser indenfor pædagogik, ledelse, netværk og bestyrelsesarbejde
 

Vi prioriterer at udvikle og støtte høj faglighed og kvalitet hos vores institutioner, og derfor sørger vi hele tiden for at have fingeren på pulsen inden for det politiske, ledelsesmæssige, organisatoriske og pædagogiske felt.

Hvad går pengene til

I fobu understøtter og udvikler vi selvejende- og private institutioner, som med skabere af det gode børne- og ungeliv i institutionerne. Vi mener, at ledere og det pædagogiske personale skal have fokus på pædagogik og børnene i stedet for papirarbejde og administration. Derfor tilbyder vi forskellige administrative ydelser, rådgivning, sparring og udvikling.


Indsamlingsperiode

Periode 6: Trinitatis I: Sommertid

Indsamlingsoplysninger

Reg nr.: 0691, Kontonr.: 0002843951


Se mere her

www.fobu.dk


 

Kontakt

Fobu (tidligere MDI)
Enghavevej 31, 1. sal
1674 København V
Tlf. 3324 8100
Mail info@fobu.dk