Organisationer
Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd varetager folkekirkens officielle kontakter til andre kirker i ind- og udland. Ved at indsamle til projekter her gives FRA kirke TIL kirke.

Om organisationen

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er en del af folkekirken. Rådet tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet. Blandt andet tager Rådet stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer. I Rådet sidder repræsentanter fra folkekirkens 10 stifter, en repræsentant for Kirken i Grønland samt to af folkekirkens biskopper. Rådet har sekretariat i København.

Hvad går pengene til

I 2020 går den fælles mellemkirkelige indsamling til lutherske søsterkirker i de egne af verden, hvor man forventes at blive hårdt ramt af Covid-19 virus og følgevirkningerne heraf. Der indsamles penge til kirkelige aktiviteter, diakonal handling og fortalervirksomhed, og det foregår igennem Det lutherske Verdensforbund. 

Mange af de lutherske kirker rundt om i verden står i en sårbar situation. De er ofte nogle af de første til at reagere på akutte kriser, fordi de har en tæt tilknytning til lokalsamfundene og deres vidnesbyrd. Så kirkerne spiller en vigtig rolle, både i forhold til diakonale indsatser og at assistere med bekæmpelsen af Covid-19 samt i forhold til at dele budskabet om håb og solidaritet, yde sjælesorg samt være talerør for de lutherske kristne, som i mange tilfælde befinder sig i en mindretalssituation.

Læs mere om 
Det lutherske Verdensforbund her. 


 

Indsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 2191, Kontonr. 0721 595 714 (Mærk "Kollekt")
 


Se mere her

www.interchurch.dk


Kontakt

Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 3811 4488
Mail interchurch@interchurch.dk