Organisationer
Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd varetager folkekirkens officielle kontakter til andre kirker i ind- og udland. Ved at indsamle til projekter her gives FRA kirke TIL kirke.

Om organisationen

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er en del af folkekirken. Rådet tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet. Blandt andet tager Rådet stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer. I Rådet sidder repræsentanter fra folkekirkens 10 stifter, en repræsentant for Kirken i Grønland samt to af folkekirkens biskopper. Rådet har sekretariat i København.

Hvad går pengene til

Kirkerne i Mellemøsten forsøger at samle sig og stå sammen i vanskelig tid præget af forfølgelser og pres på religionsfriheden. Det Mellemøstlige Kirkeråd (Middle East Christian Council) er et meget vigtigt redskab til både at samle de kristne i den splittede region og at forsvare kristnes minoritetsrettigheder. Rådet samler kristne fra både koptiske, ortodokse, katolske og protestantiske kirketraditioner. Med kollekt og hilsner til Det mellemøstlige kirkeråd sendes et signal fra os i det velbjergede Vesten til trosfæller i Mellemøsten om, at de ikke er glemt, men at vi følger med i deres liv og skæbne i disse vanskelige år. 


Indsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 2191, Kontonr. 0721595714


Se mere her

www.interchurch.dk


Kontakt

Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 3811 4488
Mail interchurch@interchurch.dk