Organisationer
Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Vi arbejder der, hvor nøden er størst med katastrofe-, udviklingshjælp og fattigdomsbekæmpelse.

Om organisationen

”Vi tror på et liv før døden” udtrykker Folkekirkens Nødhjælps værdier i arbejdet og fortæller kort og godt, hvad der er med til at drive arbejdet fremad. Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folkekirke og arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. 
Vi er til stede, hvor nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. Folkekirkens Nødhjælps mandat og arbejde er den internationale diakoni, som for os betyder: At tage vare på medmenneskets behov og hensyn til dets rettigheder.

Hvad går pengene til
 

Pinseindsamling 2019
 
Vi håber, at I med pinsekollekten vil støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde – også i de lande, hvor kirker under svære vilkår spiller en vigtig rolle.Når vi fejrer pinse, er det med et stærkt fredsbudskab: ’Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst’ (Johs.14.27). Det er det løfte, som Jesus Kristus har efterladt os, og som kirken med Helligånden har fået til opgave at bringe ud i verden i ord og handling. Fredsbudskabet virker ekstra stærkt i en tid, hvor kristne som religiøse minoriteter flere steder i verden møder forfølgelse og modstand, som vi har set det i terrorens afskyelige form.
 
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i nogle af de lande, hvor kirker og kristne har vanskelige kår. Men netop i lande, hvor det civile rum indskrænkes, og folk ikke kan udtrykke sig og forsamles frit, er kirkerne – ligesom andre religiøse samlingssteder – måske de sidste og eneste ’heller’, hvor man kan mødes, hente håb og mod til hverdagen. Og hvor det er allersværest, kan kirker sammen med andre være med til at kalde stridende parter sammen. Det har vi set i lande som Sydsudan, i Zimbabwe og i Myanmar.
 
Det er en rolle, som vi måske ikke altid husker på, at kirken kan påtage sig, fordi vi lever i et samfund, hvor vores rettigheder er garanteret af lovgivning og andre samfundsinstitutioner. Men det er en rolle, som fortjener forbøn og støtte. 
I rækken af FN’s Verdensmål handler det 16. mål om fred, retfærdighed og opbygning af stærke institutioner – genkendeligt symboliseret ved en due med et blad i sit næb og stående på en dommers hammer. Verdensmål 16 drejer sig om støtte til fredelige og inkluderende samfund. For, som det hedder, ”uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred”.
 
Tak fordi I støtter dette arbejde gennem Folkekirkens Nødhjælp.
 
Glædelig pinse!-Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær
  
 

Indsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

Indsamlingsoplysninger:

MobilePay: Folkekirkens Nødhjælps MobilePay 646464

Netbank: reg.nr.: 4183 kontonr.: 605 2800 - mærk: Pinsekollekt 500292

Sms: HÅB50 til 1911 og giv 50 kr. eller HÅB100 til 1911 og giv 100 kr.


Se mere her

www.noedhjaelp.dk/stoet/kirkeindsamling/


Kontakt

Folkekirkens Nødhjælp
Meldahlsgade 3
1613 København V
Tlf: 3315 2800

Mail bjc@dca.dk