Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum støtter gennem kollekten det kirkelige og folkelige arbejde i de danske menigheder syd for grænsen. Foreningens sydslesvigudvalg har de seneste år støttet flere fælles pædagogiske projekter indenfor skole-kirke samarbejdet.

Om organisationen

Grundtvigsk Forum er et landsdækkende netværk, der omfatter en række foreninger, kredse og enkeltmedlemmer. Den røde tråd i arbejdet er præsten, digteren og samfundsdebattøren N.F.S. Grundtvig. Sigtet er nutidigt – at bringe Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil. Grundtvigsk Forum skaber rammerne om den aktuelle debat inden for tro, eksistens, kirke, skole og samfund.

Hvad går pengene til

Grundtvigsk Forum støtter gennem kollekten i kirker ud over landet det kirkelige og folkelige arbejde i de danske menigheder syd for grænsen. Det grundtvigske arbejde i Sydslesvig er afhængigt af indsamlingen i så mange kirker som mulig. Det er en nødvendig og påskønnet støtte til det dansksindede arbejde syd for grænsen.


Indsamlingsperiode

Periode 1: Adventstiden

Indsamlingsoplysninger

Giro 4180 300 23 06

Reg. nr. 4180, kontonr. 3119 080 339


Se mere her

www.grundtvig.dk


Kontakt

Grundtvigsk Forum
Farvergade 27
1463 København K
Tlf. 4193 9000
Mail vartov@vartov.dk