Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Indenlandsk Sømandsmission

Indenlandsk Sømandsmission

”Evangeliet til søfolk og fiskere” og andre på havnen. Sømandsmissionens mål og eksistensberettigelse er, at vi kommer med to hænder, to ører og en mund i det maritime miljø.

Om organisationen

Sømandsmissionen blev stiftet den 28. april 1905 på folkekirkeligt grundlag, men allerede i 1876 påbegyndte Andreas Wollensen et kristeligt velfærdsarbejde blandt søfolk i Københavns havn. I dag arbejder vi primært via sømandsmissionærer, de sejlende kaffestuer Bethel og Duen (skibe) og ud fra sømandshjem i Danmark og Grønland, Svendborg Søfartsskole og Feriehjemmet ”Aggershøj”. Sømandsmissionærerne tager fx på skibsbesøg, hospitalsbesøg og forsøger at hjælpe søfarende under deres ophold i havn. Medarbejderne besøger gerne menigheder for at informere om arbejdet.

Hvad går pengene til

De indsamlede midler går til aflønning af medarbejdere på havnene, bibler og blade til søfolk, kaffe på kanden, olie til skibene – og andre lignende aktiviteter i forbindelse med arbejdet.


Indsamlingsperiode

Periode 8: Efterårstid, allehelgen

Indsamlingsoplysninger

Giro 8003300 
Reg. nr. 9541, Kontonr. 8003300


Se mere her

www.somandsmissionen.dk


Kontakt

Indenlandsk Sømandsmission
Havnepladsen 1
7100 Vejle
Tlf. 3393 2543
Mail info@somandsmissionen.dk