Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Indre Mission i Danmark

Indre Mission i Danmark

Hjemmesiden Jesusnet.dk er et af de mange midler, Indre Mission bruger til at formidle evangeliet til danskerne. Formålet med siden er at dele gode nyheder, give vigtige svar og skabe en tryg dialog. 

Om organisationen

Indre Mission er en landsdækkende folkekirkelig bevægelse med ca. 400 lokale fællesskaber. Bevægelsen ønsker at udbrede kristendommen i Danmark og har et vidt forgrenet arbejde for børn, unge, familier, voksne og seniorer. De fleste grupper mødes i missionshuse til ugentlige arrangementer med sang, bøn, undervisning og samtale. Indre Mission har på landsplan et omfattende tværkulturelt arbejde og var blandt de første til at udvikle et omfattende missionsarbejde på internettet. Størstedelen af arbejdet udføres af frivillige, men bevægelsen har rundt om i landet flere ansatte missionærer og konsulenter til at støtte arbejdet. 

Hvad går pengene til

Den største del af Indre Missions indsamlede midler går til aflønning af medarbejdere. De sidste år har Indre Mission været igennem en periode med en del udskiftning, idet en stor gruppe missionærer er gået på pension. Det glædelige er, at nye missionærer, evangelister og volontører er kommet til og har taget fat på arbejdet med nye kræfter. Det mærkes, at de tænker og arbejder målrettet med de udfordringer det indebærer at omsætte kristen tro og omsorg på en relevant måde ind i tiden.
Indre Mission udvikler desuden materialer til evangelisations- og undervisningsbrug og investerer ressourcer i at være synligt tilstede på digitale platforme for at nå flest mulige.
Tak for en god gave.
 

Indsamlingsperiode

Periode 1: Adventstiden

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 7170, Kontonr. 2212631, ’mrk. ”Kirkeindsamling”Se mere her

www.indremission.dk/gave 

Kontakt

Indre Mission i Danmark
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 7592 6100
Mail sek@imh.dk