Organisationer
Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Foreningen hjælper børn, unge og familier, der økonomisk og socialt har svære vanskeligheder, og som falder igennem i det moderne effektive samfund.

Om organisationen

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem blev oprettet i 1906 af en kreds fra folkekirken med henblik på at starte et kirkeligt inspireret arbejde til fordel for samfundets svagest stillede børn, unge og familier. Foreningen har siden opfyldt sit formål ved at oprette og drive en lang række bo- og væresteder for samfundets svagest stillede børn, unge og børnefamilier. Foreningen udvikler også løbende projekter, hvor sårbare unge kan blive en del af et fællesskab sammen med andre unge og frivillige mentorer. Foreningen opererer over det meste af Jylland, men modtager børn og unge i døgnophold fra hele landet. I nyere tid har foreningen også samarbejdet med kirker i Østeuropa og Afrika med henblik på at hjælpe gadebørn.

Hvad går pengene til

Midlerne går til enkelte børn eller familier, som er i en særlig vanskelig situation, og som ikke kan hjælpes via det offentlige sociale system. Desværre oplever vi i øjeblikket flere og flere eksempler på, at de svageste familier falder igennem det offentlige hjælpesystem.


Indsamlingsperiode

Periode 6: Trinitatis I: Sommertid

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 3643, Kontonr. 4815438450


Se mere her

www.jyskborneforsorg.dk


Kontakt

Jysk børneforsorg/Fredehjem
Ellengården, Bethesdavej 81
8200 Aarhus N
Tlf. 8616 7699
Mail: mail@jyskborneforsorg.dk