Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
KFUK's Sociale Arbejde

KFUK's Sociale Arbejde

KFUKs Sociale Arbejde har 30 års erfaring med prostitutionsarbejde i Danmark. Vi har Reder i Århus, Odense, København og fra efteråret 2014 har vi også et tilbud til prostituerede i Aalborg. Derudover har vi væresteder og herberger for både mænd og kvinder.

Om organisationen

Gennem Rederne arbejder vi for at forbedre livssituationen for udsatte kvinder i prostitution og misbrug. Vi hjælper også udenlandske kvinder, der af forskellige grunde er endt i prostitution i Danmark. Nogle er ofre for menneskehandel, andre er kommet hertil i forsøget på at skabe en bedre tilværelse for deres familie og børn i deres hjemland. Som noget nyt har vi desuden fokus på forebygge prostitution blandt unge, også kendt som gråzoneprostitution. Læs mere om vores tilbud på vores hjemmeside.

Hvad går pengene til

Gaver til KFUKs Sociale Arbejde går til at drive og udvikle arbejdet blandt prostituerede i Danmark, både danske kvinder og handlede kvinder, samt til udvikling af nye aktiviteter med fokus på gråzoneprostitution. Skulle din kirke være interesseret i at lægge en del af jeres diakonale indsats i arbejdet for prostituerede kvinder i et nærmere samarbejde med os, så ring til fundraiser Susanne Exner på 35254466.


Indsamlingsperiode

Periode 2: Jul og nytår

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 4440, Kontonr. 8170037


Se mere her

www.kfuksa.dk


Kontakt

KFUK's Sociale Arbejde
Niels Hemmingsensgade 10,2
1153 København K
Tlf. 3526 3033
Mail post@kfukssocialearbejde.dk