Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
KFUM's Soldatermission

KFUM's Soldatermission

Danske soldater benytter KFUM's Soldaterhjem, og her møder rigtig mange en levende og nutidig kristendom. Missionen sker både ved diakoni og forkyndelse i ord.

Om organisationen

KFUM's Soldaterhjem driver 14 soldaterhjem i Danmark samt 1 soldaterhjem i Estland. Her byder vi velkommen til forsvarets tjenestegørende personel, der kan nyde godt af et andet hjem. På KFUMs Soldaterhjem forkyndes det kristne budskab samtidig med, at vi er til praktisk tjeneste. Med andre ord går mission og diakoni hånd i hånd. I tilknytning til KFUMs Soldaterhjem er der 5 steder i landet etableret SoldaterRekreation (midlertidige boliger for veteraner). KFUM's Soldatermission har ca. 8.000 medlemmer, der støtter arbejdet. Der er ca. 75 fuldtidsansatte og mange frivillige ildsjæle. Årsbudgettet er på ca. 24 mio.
 

Hvad går pengene til

At drive soldaterhjem er - økonomisk set - en underskudsforretning. Alligevel oplever vi, at vores mission er indsatsen værd. Jævnligt giver soldaterne udtryk for stor tilfredshed med soldaterhjemmenes tilstedeværelse og indsats. Det gælder både når soldaterhjemmets kantinevogn kommer ud i øvelsesterrænnet og når KFUM's Soldaterhjem afholder lagkagebanko. De værnepligtige udgør en stor andel af de besøgende på soldaterhjemmene. Ofte er de i en fase i livet, hvor de skal finde sig selv, og der tror vi på værdien af vores tilstedeværelse. Rammen for samværet er et kristent hjem, hvilket ofte bruges i billedsprog ved den daglige aftenandagt på soldaterhjemmet.
 


Indsamlingsperiode

Periode 8: Efterårstid, allehelgen

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 8075, Kontonr. 0000117840


Se mere her

www.kfums-soldatermission.dk


Kontakt

KFUM's Soldatermission
Treldevej 97
7000 Fredericia
Tlf. 3312 4042
Mail info@kfums-soldatermission.dk