Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Kirkefondet

Kirkefondet

Kirkefondet er en uafhængig kirkelig organisation, der hjælper med at skabe liv og vækst i menighederne.

Om organisationen

Kirkefondet opstod i København i 1890. Formålet var at gøre kirken nærværende og vedkommende for mennesker i storbyen ved at bygge kirker, opbygge menighedsliv og ansætte præster i den hastigt voksende by. I dag arbejder Kirkefondet i hele landet, og formålet er at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder og fremme mulighederne for at gå nye veje i den kristne forkyndelse. I dag "bygges" kirkerne ikke ved indsamlinger til mursten, men ved at sætte fokus på nye muligheder for at formidle kirkens budskab, og nye muligheder for at bruge kirken, så den giver svar på nogle af de spørgsmål, der rejses i dag.

Hvad går pengene til

Til Kirkefondets generelle arbejde med at hjælpe menighederne med liv og vækst. Lige nu arbejder vi specielt med projektet Lokal Kirkeudvikling, sogneprofiler og - analyser og forskellige udgivelser til inspiration og debat. Desuden vil Kirkefondet med projektet "Landsbykirken som et aktiv" fremme, at den værdifulde bygningsarv i form af de mange middelalderkirker bliver et aktiv i kirkens liv og vækst i landområderne.


Indsamlingsperiode

Periode 5: Forårstid, påske

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 2191, Kontonr. 8541701207


Se mere her

www.kirkefondet.dk


Kontakt

Kirkefondet
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 3373 0033
Mail kirkefondet@kirkefondet.dk