Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
KLF, Kirke og Medier

KLF, Kirke og Medier

KLF ønsker anstændige medier, der tager etik og menneskeværd alvorligt og arbejder for, at medierne bringer udsendelser, som afspejler et kristent livs- og menneskesyn.

Om organisationen

KLF, Kirke & Medier er Danmarks største seer- og lytterorganisation og den eneste, der arbejder ud fra et kristent grundsyn. Foreningen er i tæt dialog med de danske public servicemedier og tager desuden aktiv del i den offentlige, mediepolitiske debat. Udover radio og tv har foreningen fokus på internettet og de sociale medier. Foreningens formål er at sikre, at det kristne evangelium får en god placering på sendefladerne i de elektroniske medier og at arbejde for, at medierne optræder etisk forsvarligt.

Hvad går pengene til

KLF, Kirke & Medier støtter tv-kanalen Sat7, der sender kristent tv til de muslimske lande i Nordafrika og Mellemøsten. Foreningen er desuden med til at finansiere kidsandmedia dk, der er en forbrugerorganisation, som rådgiver forældre om børns brug af elektroniske medier. Sidst, men ikke mindst har KLF, Kirke & Medier søsat Kirkeligt Medieakademi for at yde konsulentbistand til kirkefolk, der ønsker at begå sig godt i medierne. Derudover udgiver KLF, Kirke & Medier medietidsskriftet Kirke & Medier, der udkommer fem gange om året og sendes gratis til alle medlemmer. Foreningen er i disse år inde i en omfattende forandringsproces for at forny sit udtryk og få budskabet ud til en yngre og bredere målgruppe.


Indsamlingsperiode

Periode 3: Vintertid, helligtrekonger

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 9402, Kontonr. 3277550


Se mere her

www.klf.dk


Kontakt

KLF, Kirke & Medier
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 8662 7466
Mail info@klf.dk