Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Korliv - folkekirkens kororganisation

KORLIV – folkekirkens kororganisation

KORLIV – folkekirkens kororganisation samler over 800 kor for børn, unge og voksne med over 13.000 sangere i et landsdækkende fællesskab omkring korstævner, sommerskole mm. for korene samt - faglig udvikling for korledere, coaching, kurser, udgivelse af ny kormusik mm. Folkekirkens Ungdomskor er sangen i kirken - i dag og for fremtiden.

Om organisationen

KORLIV – folkekirkens kororganisation blev under navnet Folkekirkens Ungdomskor er stiftet i 1968 med det formål at højne og fremme kirkekorsangen i Danmark og har siden taget aktivt del i udviklingen af folkekirkens korarbejde. I kirkens kor får børn, unge og voksne mulighed for at synge og udvikle deres musikalitet. De bliver en del af et fællesskab, hvor det ikke er den enkeltes præstation, det handler om, men netop det fælles: sangen. De lærer gudstjenesten, kirkemusikken og salmetraditionen at kende; de møder poesi og levende musik - og igennem det hele oplever de sangens glæde.KORLIV – folkekirkens kororganisation arbejder for at styrke korsangen til almen dannelse og til glæde for det enkelte menneske, menigheden og samfundet - både som landsorganisation og i stiftskredse, der er korledernes lokale, faglige netværk. Det er medlemmerne, der tager initiativ til og er med til at realisere aktiviteterne; det giver medlemmerne indflydelse og sikrer forbindelsen til det konkrete korarbejde, men den frivillige indsats er - ligesom indsamling af midler - samtidig en afgørende forudsætning for, at vi kan tilbyde aktiviteter på højt fagligt niveau til en pris, der gør det muligt for alle at deltage.

Hvad går pengene til

Tusind tak, fordi I samler ind til KORLIV – folkekirkens kororganisation. Vi er meget glade og taknemmelige for jeres bidrag – og samtidig for den anerkendelse af korarbejdets betydning for folkekirken, som indsamlingen i sig selv er udtryk for. Når I samler ind til KORLIV – folkekirkens kororganisation, er I med til at støtte folkekirkens korarbejde på flere måder: De indsamlede midler går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet.Korene er en ofte lidt overset, men vigtig del af folkekirkens sociale arbejde – især for børn og unge. Med de indsamlede midler kan vi give korene hjælp til at holde deltagerprisen på et niveau, hvor alle har mulighed for at være med, og vi kan give sangere fra familier, der måtte have behov for en økonomisk håndsrækning, tilskud til deltagelse i koraktiviteter. Det skal I have stor tak for, for vi ved, at det gør en verden til forskel.
 


 

Indsamlingsperiode

Periode 3: Vintertid, helligtrekonger

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 2450   Kontonr. 4382280186

MobilePay: 300691


Se mere her

www.korliv.dk


 

Kontakt

KORLIV – folkekirkens kororganisation
Vartov,
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Tlf. 2179 3531
Mail sekretariat@korliv.dk