Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Kristeligt Handicapforening

Kristeligt Handicapforening

Udviklingshæmmede har også brug for forkyndelse og kristent fællesskab. I KHs bofællesskaber er der trygge rammer til at trives og udvikles som hele mennesker.

Om organisationen

Kristelig Handicapforening er en evangelisk luthersk forening.KH har tre formål:- Vi vil fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende.- Vi vil arbejde for, at der bliver oprettet flere kristne bofællesskaber for handicappede.- Vi vil varetage de handicappedes sag generelt. KH har 12 bofællesskaber. I KHs bofællesskaber er der trygge rammer til at trives og udvikles som hele mennesker. Beboerne har hver deres lejlighed med køkken og bad; man laver mad sammen i fællesskab og spiser sammen. Der holdes andagt sammen med beboerne hver dag, og der er mange andre fælles aktiviteter.

Hvad går pengene til

Når I samler ind til Kristelig Handicapforening, støtter I en forening, som:

- sætter fokus på kristen tro og handicap

- støtter bofællesskaber for mennesker med handicap

- støtter familier med hjemmeboende handicappede børn

- sætter de handicappedes sag på dagsordnen

Kristelig Handicap forening er en del af kirkens diakonale arbejde blandt handicappede og deres familier. 

Indsamlingsperiode

Periode 4: Fastetid og passionstid

Indsamlingsoplysninger

Giro207-2645,

Reg. nr. 7780, Kontonr. 1960806

MobilePay: 86834


Se mere her

www.k-h.dk


Kontakt

Kristelig Handicapforening
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N
Tlf. 8741 0138
Mail info@k-h.dk