Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Livsværk

Livsværk

Livsværk er en frivillig forening der siden 1898 har drevet døgntilbud til udsatte børn, unge og familier. Livsværk har institutionstilbud over det meste af Danmark.

Om organisationen

Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (tidligere KFBU, nu Livsværk) driver på landsplan 24 døgn- og dag institutioner og opholdssteder for børn, unge og familier. samt to ferieejendomme Herudover er andre aktiviteter tilknyttet Livsværk bl.a. en familieplejeforening, aflastningstilbud og i tilknytning til nogle institutioner er der boliger til unge. De enkelte tilbud har en veluddannet og faglig dygtig medarbejderstab. Der kan endvidere indgås aftale med Livsværk om forretningsførerskab. Foreningen drives på folkekirkens grundlag. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse samt bestyrelser for de enkelte tilbud, alle er frivillige og ulønnede.

Hvad går pengene til

De bidrag KFBU modtager går til at skabe ekstraordinære muligheder for udvikling og oplevelser, sommerlejre mv. for børnene og de unge. Såvel som midlerne anvendes til fx legepladser og andre aktivitets muligheder.


Indsamlingsperiode

Periode 4: Fastetid og passionstid

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 2191, Kontonr. 8476186790


Se mere her

www.livsvaerk.org


Kontakt

Livsværk - (tidl. "Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge")
Dronningensvej 4
2000 Frederiksberg
Tlf. 3888 3636
Mail info@livsvaerk.org