Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Menighedsfakultetet

Menighedsfakultetet

Menighedsfakultetet uddanner teologer på kirkens grundlag og til kirkens gavn. Vi udruster vore studerende fagligt og åndeligt og giver dem praktiske færdigheder i formidling.

Om organisationen

Menighedsfakultetet driver teologi for kirkens skyld på kirkens eget trosgrundlag. Vores internationalt anerkendte 4-årige bacheloruddannelse udruster de studerende på et akademisk grundlag til en tjeneste i kirke eller mission. Vi opbygger de studerende fagligt og åndeligt og giver dem praktisk erfaring i formidling af evangeliet, så de er klædt på til at blive præster eller varetage andre nøgleopgaver i kirke og mission. Den første undervisning blev givet i 1972 som et supplement til universitetets undervisning. I 2005 udbød vi vores selvstændige BA-uddannelse, og godt halvdelen af vore 300 kandidater virker nu som præster i Danmark.

Hvad går pengene til

Gaver til Menighedsfakultetet er en investering i kirkens fremtid. Kirken har hårdt brug for motiverede og kvalificerede medarbejdere med kompetencer til at formidle evangeliet, opbygge menigheder og møde medmennesker med omsorg. For at dette kan lade sig gøre, er vi helt afhængige af, at mennesker med kærlighed til kirken støtter os økonomisk. Menighedsfakultetet modtager ingen statsstøtte, men virker i kraft at gaver fra menigheder og enkeltpersoner. Vort budget er på ca. 9 mio. kr., og ca 1 million kroner af de indsamlede midler går til stipendier til de studerende, så de får et tilskud til livets ophold. Størsteparten af gaverne går til aflønning af undervisere og andet personale.


Indsamlingsperiode

Periode 8: Efterårstid, allehelgen

Indsamlingsoplysninger

Giro 8 1776 00 

Reg. nr. 3409, Kontonr. 8177600


Se mere her 

www.teologi.dk


Kontakt

Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N
Tlf. 8616 6300
Mail mf@teologi.dk