Organisationer
Mission Afrika

Mission Afrika

De kristne i Mellemøsten og Afrika lider. De oplever chikane, forfølgelse og mord. Vores samarbejdskirker og den kristne tv-station SAT-7 bringer håb i en håbløs situation.

Om organisationen

Mission Afrika er en folkekirkelig missionsorganisation med over 100 års erfaring. I fællesskab med kirker og organisationer i Afrika og Mellemøsten arbejder vi for at fremme en levende og engageret kristendom, som rækker ud til flere og flere – i ord og handling. Det gør vi gennem forkyndelse, diakonal omsorg for nødlidende og projekter, der forbedrer levevilkårene med særlig henblik på kvinder og børn. Vi arbejder på en bæredygtig måde, hvor lokale selv tager ejerskab om forankringen af projekterne.
 

Hvad går pengene til

“Min uskyldige mand er blevet myrdet, og alle vores ejendele er blevet stjålet. Bed for mig og for de mange, mange andre mennesker, som har mistet deres familiemedlemmer. Bed for de mennesker, der giver deres tid og penge for at hjælpe mig.” Sådan skriver en irakisk seer til den kristne tv-station SAT-7. De kristne lever under meget svære vilkår i Mellemøsten og i Afrika nord for ækvator. Men mange finder trøst, håb og en livline til et kristent fællesskab gennem SAT-7’s programmer og kirkernes lokale indsats. Vi håber, at I vil være med til at bakke op om vores vigtige mission om at give de kristne en stemme, sikre dem mulighed for at høre Guds ord og mærke Hans kærlighed, der hvor det er farligt eller umuligt at samles til gudstjeneste. På forhånd tak for en solid hjælp til vores brødre og søstre.
 


Indsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

Indsamlingsoplysninger

Reg. nr. 5061, Kontonr. 1060018, mærk projektnr. 0004


Se mere her 

www.missionafrika.dk


Kontakt

Mission Afrika
Lyseng Allé 15D
8270 Højbjerg
Tlf. 8672 5050
Mail ma@missionafrika.dk