Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Promissio

Promissio

DET BEDSTE TIL MUSLIMERNE: I Sydetiopien er op imod 95% af befolkningen muslimer, og derfor er der brug for kristne evangelister i området, som kan forkynde de gode nyheder.

Om organisationen

Promissio vil med hjerte, mund og hænder være Guds redskaber til at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus! Alle mennesker har brug for at kende Jesus Kristus som Guds søn og verdens frelser. Derfor forkynder vi. Og vi støtter hjælpe- og udviklingsprojekter i Afrika fordi andre mennesker også er vores ansvar. I Danmark ønsker vi at nære og udvikle menneskers og menigheders engagement i global mission. Og vi formidler afrikanske kristnes beretninger om deres liv og oplevelser med Gud - til inspiration og opmuntring for danske kristne.

Hvad går pengene til

I det sydlige Etiopien er Mekane Yesus-kirken fattig og trængt. Wabe Batu-synodens 58.000 kristne medlemmer lever spredt i et område, der er større end Danmark. Til sammenligning bor der mere end 1.000.000 muslimer i området, som grænser op til det islamdominerede Somalia. Islam står stærkere i dag end for få år siden, nye moskeer skyder op overalt, og nogle kristne bliver forfulgt. Kirken har et brændende ønske om at nå alle disse mennesker med evangeliet. Men synoden er fattig og har alt for få ledere, præster og evangelister, og de kristne i menighederne har brug for undervisning for at løfte opgaven.

Det gør Promissio og Wabe Batu-synoden

På bibelskolen i Dodola uddannes evangelister til området

- Wabe Batu-synoden underviser i relationsopbyggelse mellem kristne og muslimer

- Wabe Batu-synoden har ansat en evangelist på universitetet i Robe og underviser i ungdomsevangelisation for at nå ud til de unge

- Promissio støtter projektet med 78.000 kr. i 2018, blandt andet fire stipendier til kvindelige studerende på bibelskolen.


Indsamlingsperiode

Periode 5: Forårstid, påske

Indsamlingsoplysninger

Giro 6071104, 
Reg. nr. 2207, Kontonr. 0062262753, skriv projektnr. 7952


Se mere her

www.promissio.dk


Kontakt

Promissio (før: Dansk Ethioper Mission)
TORVET, Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Tlf. 7356 1260
Mail info@promissio.dk