Organisationer
Samvirkende Menighedsplejer

Samvirkende Menighedsplejer

Samvirkende Menighedsplejer yder som fællesorganisation for sognediakonien i Danmark støtte til indsatsen for ældre, syge, ensomme, børn og fattige. Hjælp os med at hjælpe!

Om organisationen

Samvirkende Menighedsplejer blev oprettet af sogne i København i 1902 for at arbejde fælles for bl.a. fattige, syge, ældre og børnefamilier. En stor frivillig indsats i sognene samt stor givervilje var organisationens fundament. Senere stod organisationen bag opførelse og drift af mange plejehjem. Opkomsten af sognemedhjælpere i Den Danske Folkekirke har organsationen også støttet. Fra 1990 blev Samvirkende Menighedsplejer en landsdækkende organisation. Ca. 400 sogne er indmeldt. Arbejdsområder i sognene i dag er bl.a besøgstjeneste, aflastningstjeneste, netværksarbejde, ferie- og julehjælp. Organisationen er i god vækst i disse år.

Hvad går pengene til

Pengene går til at hjælpe med udvikling af sognenes besøgstjenester, aflastningstjenester, deres netværksarbejde for forskellige grupper, og til ferie- og julehjælp. I disse år er indsatsen for truede børnefamilier et udviklingsområde, med nye netværksprojekter, med feriehjælp og bisidderopgaver. Også ældreområdet er under udvikling, med nye former for besøgstjeneste, for forskellige aldersgrupper og kombineret med netværksarbejde. F.eks. hjælpes den enlige forælder med kontant støtte, især til jul, med netværksstøtte til hende/ham og børnene, med et ferietilbud og med en bisidder i vanskelige situationer. Et andet eksempel er den sorgramte ældre, som hjælpes til at komme ind i nye relationer, en samtalegruppe, en besøgstjeneste og med ledsagelse til møder med nye mennesker. Ofte bliver dette menneske selv senere frivillig hjælper. Vi arbejder altid ud fra sognenes aktuelle behov.


Indsamlingsperiode

Periode 4: Fastetid og passionstid

Indsamlingsoplysninger

Giro 9541-700-1797 

Reg. nr. 8075, Kontonr. 2018699


Se mere her

www.menighedsplejer.dk


Kontakt

Samvirkende Menighedsplejer
Valby Tingsted 7
2500 Valby
Tlf. 3646 6666
Mail:  smp@menighedsplejer.dk