Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke har som sit hovedformål at yde økonomisk og moralsk støtte til det kristne mindretal i Pakistans Nordvestgrænseprovins. Støtten ydes gennem vores mangeårige samarbejdspartner Peshawar Stift.

Om organisationen

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke er hverken et traditionelt missionsselskab eller et nødhjælpsselskab. På et folkekirkeligt grundlag og i samarbejde med Pakistans Kirke arbejder det for evangeliets forkyndelse blandt Pakistans befolkning. Derudover bidrager Støtteselskabet til en teologisk gennemarbejdning af de problemer, som evangeliets forkyndelse blandt muslimer rejser og ønsker dermed at kvalificere den aktuelle debat om forholdet mellem kristendom og islam. Vores samarbejdspartner er den selvstyrende Pakistans Kirke (Church of Pakistan), og vores virke kan ses som en fortsættelse af det arbejde, som begyndende med Teltmissionen og Dansk Pathan Mission videreførtes af Pakistans Lutherske Kirke.

Hvad går pengene til

I over hundrede år har der været tætte forbindelser mellem Danmark og byen Mardan i det nordvestlige Pakistan. De senere år har området været hårdt ramt af islamistisk terror samt voldsomme naturkatastrofer. I kraft af deres udsatte position i samfundet, lider det kristne mindretal i særlig høj grad under dette. Udover Kirken i Mardan er der en skole med ca. 140 drenge og piger fordelt på 10 klassetrin, - et kollegium for ca. 40 af skolens drenge, hvor de får kost og logi, - og en værkstedsskole, der kan rumme op til 90 elever. Disse institutioner er omdrejningspunktet for Støtteselskabets arbejde. Værkstedskolen giver unge mænd en 1 til 2-årig uddannelse som blandt andet elektrikere, automekanikere, metalarbejdere, skræddere m.m. Målet er, at de med denne uddannelse i bagagen ikke kun kan forsørge en familie, men også bryde med det usynlige kastesystem, der fastholder mange kristne i stor fattigdom.


Indsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

Indsamlingsoplysninger

Giro (+01) 203 1167, 

Reg. nr. 9740, Kontonr. 000–39-47033


Se mere her

www.pakistanskirke.dk


Kontakt

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke – Fonden af 2014
Frederiksborggade 41, 2tv
1360 København K

Tlf. 2443 4827
Mail: stm@km.dk