Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen arbejder for en verden uden spedalskhed! Hvert år diagnosticeres omkring 250.000 nye tilfælde, mens der er et langt større mørketal. Vi støtter indsatser inden for tidlig opsporing, medicinsk behandling og social integration i lokalsamfund, uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet.

Om organisationen

Spedalskhedsmissionen mener, at alle mennesker bør have et værdigt liv! Vi samarbejder tæt med vores søsterorganisationer i Bangladesh og Indien. 

Vi støtter følgende projekter:
· diagnosticering, behandling og rehabilitering
·
 etablering og drift af selvhjælpsgrupper med mikrolån, uformel uddannelse, etablering af egen virksomhed og fortalervirksomhed for menneskerettigheder
·
 erhvervsskoler for unge og mobile undervisningsteam ude i landsbyerne
·
 kvindekrisecenter
·
 styrkelse af lokalsamfunds robusthed over for social eksklusion og klimaforandringer
 

Hvad går pengene til

Indsamlingerne i Folkekirken går til udvalgte projekter inden for vores samlede projektportefølje, herunder kvindekrisecenter, uddannelse af kvindelige ledere og erhvervsuddannelse til unge.
 


Indsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

Indsamlingsoplysninger

Giro 3069494, 

Reg. nr. 3227, Kontonr. 3197904941


Se mere her 

www.spedalsk.dk


 

Kontakt

Spedalskhedsmissionen
Enghavevej 16
8543 Hornslet
Tlf. 91 56 07 48
Mail info@spedalsk.dk