Fortsæt til hovedindholdet
Organisationer
Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen har en vision: En verden uden spedalskhed! I 2014 blev der registreret mere end 200.000 nye tilfælde. Vi hjælper med hospitaler, genoptræningscentre o.l. i Bangladesh.

Om organisationen

Spedalskhedsmissionen mener, at alle mennesker bør have et værdigt liv! Derfor arbejder vi sammen med den internationale Spedalskhedsmission på at forbedre vilkårene for spedalske generelt og for Danmarks vedkommende specielt i Bangladesh. Her opretter vi bl.a. selvhjælpsgrupper, hvor man får social støtte, hjælp til at undgå stigmatisering og mulighed for mikrolån mm. Støtter hospitalsarbejde, protesefremstilling, uddannelse og søger midler til udviklingsprojekter, kapacitetsopbygning, landsbyrelaterede sundhedsprojekter osv.

Hvad går pengene til

Støtte til Spedalskhedsmissionens arbejde skal mærkes: Til Spedalskhedsmissionens arbejde! Støtte til arbejdet er støtte til forbedring af behandlingsmuligheder og levevilkår for spedalske spec. i Bangladesh. Vi støtter hospitalsarbejdet, medicinsk behandling, proteser og andre hjælpemidler, som er helt nødvendige for at opretholde en rimelig tilværelse i et samfund uden social forsorg. Og så støtter vi også resocialiseringen for ikke bare den ramte men for hele familier.


Indsamlingsperiode

Periode 7: Trinitatis II: Høst

Indsamlingsoplysninger

Giro 3069494, 

Reg. nr. 3227, Kontonr. 3197904941


Se mere her 

www.spedalsk.dk


Kontakt

Spedalskhedsmissionen
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 3529 4254
Mail info@spedalsk.dk